Paviljoen 0493-34 18 48 info@tcliessel.nl

Lidmaatschap

Praktische informatie

Aanmelding

Hartelijk dank voor je belangstelling om lid te worden van TC Liessel.

Je wordt lid door digitale inschrijfformulier volledig in te vullen en op “versturen” te klikken.

Vragen over je inschrijving of één van de lidmaatschappen? Neem contact op met de ledenadministratie via ledenadministratie@tcliessel.nl.

 

Afmelding:

We hopen natuurlijk dat je lid blijft bij TC Liessel, maar mocht je toch op willen zeggen doe dit dan tijdig. Dit kan door een mail te sturen naar ledenadministratie@tcliessel.nl. Hierin vermeld je je naam, bondsnummer (staat op je digitale ledenpas) en de reden van opzeggen. Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. Belangrijk: Opzegging dient altijd vóór 1 januari van het nieuw jaar te gebeuren. Indien er tussen 1 januari en 1 maart opgezegd wordt, zijn wij genoodzaakt €25,- inschrijfkosten in rekening te brengen. Deze kosten zijn dan immers al door TC Liessel betaald aan de KNLTB. Na 1 maart worden de totale lidmaatschapskosten in rekening gebracht.

 

Betaling:

De contributie wordt jaarlijks eind februari/begin maart geïncasseerd. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt jaarlijks automatisch verlengd. Wanneer je na 1 juli aanmeld als lid, dan krijg je 50% korting op het contributiebedrag.

 

Wijzigen gegevens:

Verhuizen, nieuwe gegevens of een ander e-mailadres? Je kunt dit wijzigen via KNLTB clubapp of geef het door aan de ledenadministratie. Dit kan per mail naar ledenadministratie@tcliessel.nl

 

KNLTB-pas

Tegenwoordig kun je deze pas vinden via KNLTB club app via MEER  KNLTB Digitale ledenpas.

 

 

Contributie

Per 1 januari 2024 is de contributie als volgt:

Seniorlid € 130,00
Juniorlid* € 65,00
Jeugdplan: € 195,00
Gezinsabonnement € 310,00
Studententarief ** (17-21 jaar) € 95,00
Senior vakantielid*** € 42,00
Junior vakantielid*** € 27,00
Donateur/rustend lid € 25,00
Competitiebijdrage KNLTB seniorlid € 115,00 per team

*Juniorlid is diegene die op 1 januari van het verenigingsjaar nog geen 17 jaar oud is.
**Student is diegene die per 1 januari al 17 jaar is en nog geen 21 jaar.

***Vakantieleden hebben toegang tot de banen tijdens de zomervakantieperiode zoals deze geldt voor het voortgezet onderwijs.

 

Daarnaast kennen wij nog dagkaarten die te gebruiken zijn als familieleden of vrienden een keertje mee willen tennissen.
Deze kaarten zijn alleen op de aangegeven dag geldig en de gebruikers hiervan hebben op die dag dezelfde rechten en plichten als onze leden.
Een dagkaart kost: € 5,00 per persoon en wordt maximaal 3x aan dezelfde persoon verstrekt. Deze dagkaart kan worden aangevraagd via ledenadministratie@tcliessel.nl

 

De seniorleden die hebben aangegeven beslist geen kantinedienst te willen draaien betalen een bijdrage van € 50,00.