Paviljoen 0493-34 18 48 info@tcliessel.nl

Junioren

Het jeugdplan / training

Om het tennissen te leren is een aantal jaren geleden het jeugdplan opgestart. De basistechnieken van het tennis worden op de juiste manier uitgelegd en bijgebracht.
We zijn er in geslaagd om deskundige trainers, via Topserve, te vinden. Onder leiding van deze deskundige trainers worden er het hele jaar door, uitgezonderd schoolvakanties, trainingslessen gegeven. Jeugdleden krijgen eenmaal per week training. Op maandag wordt er les gegeven door Dennis Raaijmakers en op woensdag door Petra Geris. Graag afmelden bij de trainer als je niet kunt komen trainen.

Verder worden er tal van activiteiten georganiseerd door de jeugdcommissie, zoals extra trainingen ter voorbereiding op de competitie, vrijdagavond trainingen, mini maxi toernooi, clubkampioenschappen, kamp etc. Iedereen die meedoet aan het jeugdplan speelt automatisch mee met de competitie. De competitie is op zondag.

Dat het jeugdplan goed werkt is af te lezen aan de resultaten die zijn behaald in de competities en toernooien van de afgelopen jaren.

Maak kennis met tennis

Wil je een keer mee komen doen? Dat kan! Neem dan contact op met de Jeugdcommissie, jeugdcommissie@tcliessel.nl,
 Je kunt vrijblijvend twee keer meedoen. Hierna horen we graag of je lid wilt worden. Tijdens de proeflessen krijgen je van de tennisclub een racket te leen. Je hebt alleen sportkleding en sportschoenen (met profiel) nodig.

De kosten van de contributie en het jeugdplan zijn te vinden onder het kopje lidmaatschap. Hier kun je ook aanmelden voor het lidmaatschap.

Meer weten?

Wil je meer weten over jeugd tennis bij TC Liessel? Neem dan contact op met de jeugdcommissie. De jeugdcommissie bestaat uit Dana de Wit, Pien Hoogers, Ellen van Lier en Mirjam van Stratum.