Paviljoen 0493-34 18 48 info@tcliessel.nl

Bestuur & Commissies

De samenstelling van het bestuur:

Voorzitter:
Robert Verberne
Secretaris:
Nicole Vogels
Penningmeester:
Robert van Someren
Leden:
Mario Kusters (Technische commissie)
Bart Janssen (Kantinecommissie)
Jan Timmermans (Parkbeheer)