Paviljoen 0493-34 18 48 info@tcliessel.nl

Bestuur & Commissies

De samenstelling van het bestuur:

Voorzitter:  Robert Verberne  
Secretaris:  Nicole Vogels  
Penningmeester:          Robert van Someren  
Leden:  Peter Joosten (Technische commissie) 
  Bart Janssen (Kantinecommissie) 
  Jan Timmermans (Parkbeheer)